Zakenvluchten op maat

Advies bureau / Broker

Algemene voorwaarden boot transport

Eigenaar
De eigenaar of zijn vertegenwoordiging wordt hieronder aangegeven als “opdrachtgever” en dient aantoonbare teken bevoegdheid te hebben namens hem/haar aan Aerotaxi.

Offerte    
Genoemde prijzen zijn exclusief brandstof, olie, brug-, sluis- of havengelden, reis en verblijfskosten; 

Offerte geldigheid is 30 dagen na ondertekening.   

50% aanbetaling bij opdracht;    

Indien overnachten aan boord niet mogelijk is berekenen wij hotelkosten; 

Alle kosten gemaakt ten behoeve van de verplaatsingsopdracht komen voor rekening van de opdrachtgever;    

Na uitvoering van de opdracht zendt Aerotaxi een gespecificeerde nacalculatie.  

Aantal crew
Het minimum aantal crew berekening is 1 (één) voor een boot tot 32′ / 12 ton. Groter, aantal crew in overleg.  

Veiligheid
    
De opdrachtgever verklaart dat het schip in een dusdanige staat verkeerd dat het de geplande vaarroute kan afleggen;    
  
Als gedurende de inspectie of tijdens de reis blijkt dat het schip of onderdelen daarvan, naar het oordeel van de schipper een veilige vaart belemmeren, dan dient de opdrachtgever dit te repareren of akkoord te gaan dat de schipper dit repareert of laat repareren op kosten van de opdrachtgever;    
  
De reis mag door de schipper worden afgebroken indien hij oordeelt dat het schip niet veilig is. In dat geval blijft de dagelijkse vergoeding (8 uur) plus alle gemaakte onkosten, plus de te maken reiskosten terug naar de woonplaats van de schipper en bemanning door de opdrachtgever verschuldigd;    
  
Recent gekeurde veiligheidsmiddelen dienen aan boord te zijn.    
  
Verzekering    
Het schip dient verzekerd te zijn voor schade, diefstal, aansprakelijkheid en het te varen gebied/route (area). De opdrachtgever verklaart dat de verzekeringspolis van het schip dekking biedt als het schip door een betaalde schipper met eventueel bemanning wordt getransporteerd.    
  
Schades   
De schipper of zijn bemanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of slijtage aan het schip die ontstaat tijdens de aflevering. Ook niet voor sleep-of bergingskosten. Als er onderweg schade ontstaat zal de schipper proberen de schade zelf te herstellen. Indien dit niet lukt zal er contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Als het schip door schade niet kan varen wordt de dagelijkse vergoeding plus alle gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever;    

Eventueel eigen risico komt voor rekening van de opdrachtgever.     

Faciliteiten   
De schipper en bemanning mogen onderweg gebruikmaken van de toilet, douche, kombuis, e.d. Wij zullen ervoor zorgdragen dat alles schoon en in oorspronkelijk staat wordt achtergelaten.   

Illegale activiteiten

De opdrachtgever verklaart dat het transport niet gebruikt wordt voor drugs, smokkel of andere illegale activiteiten. Bij ontdekking door de schipper zal dit bij de autoriteiten worden gemeld.

Ten slotte    
Wij varen ook op zon- en feestdagen, hiervoor geld een toeslag van 25%

Print Friendly, PDF & Email