Disclaimer voor Aerotaxi Unlimited

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Aerotaxi, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aerotaxi Unlimited. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aerotaxi Unlimited is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aerotaxi Unlimited.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aerotaxi Unlimited te mogen claimen of te veronderstellen.

Aerotaxi Unlimited streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Foto's op deze website zijn uit eigen beheer of gebruikt waarbij de herkomst niet te achterhalen was, meent u toch echter een foto als uw eigendom te herkennen, neem dan a.u.b per email contact met ons op via het contact formulier.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Aerotaxi Unlimited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Aerotaxi op deze pagina.

 

Overige activiteiten van Aerotaxi

De kerntaken van Aerotaxi zijn, hoe kan het ook anders, ontstaan uit jarenlange ervaring in de luchtvaart. Maar mede door de financiele crisis in 2008 is er daar een kentering in gekomen. Luchtvaartmaatschappijen hebben hun relatie met hun partners moeten bijstellen als gevolg van die snel verslechterende markt. Dat dit ook gevolgen had voor voor de kerntaken van Aerotaxi hoeft hier geen verder betoog. Gezocht werd dus naar andere innovatieve taken die wij met onze expertise konden uit voeren om te overleven in deze snel veranderende omgeving. Aerotaxi was ook al reeds jaren bezig in enkele andere branches n.l. Luchtvaart educatie, watersport, adviezen en de reclamewereld. In deze nieuwe branches hebben wij gezocht naar naar aansluitingen die wij in ons programma konden aanpassen. Hieronder zie u enkele topics:

Luchtvaart opleidingen

Watersport

  • Boot transport binnen Europa
  • Webshop watersport artikelen (in ontwikkeling)
  • Als advies buro kunnen wij ook uw boot voor u verkopen

Reclame wereld

  • Reclame frames (met of zonder LED verlichting) voor exposities, winkels en beurzen
  • Adviezen en idee realisatie

Technisch

  • Het schrijven van handboeken in Nederlands of Engels
  • Ervaring met diesel motoren 

 

In alle bovengenoemde branches heb ik ruime ervaring en wil graag met u van gedachten wisselen wat ik voor u of uw bedrijf kan betekenen. Ik ben 24/7 beschikbaar tussen 1 okt en 1 april op freelance basis. Uurprijs € 30,- ex btw en reiskosten.

Wilt u meer weten wat Aerotaxi voor u of uw bedrijf kan betekenen chroom dan niet om contact met ons op te nemen via contact formulier. of direct bellen   +31(0)622226472

Uitgebreide CV

 

Voorwaarden

 Note: De eigenaar of zijn vertegenwoordiging wordt hieronder aangegeven als "opdrachtgever" en dient teken bevoegdheid te hebben namens hem/haar.

Offerte   
Genoemde prijzen zijn exclusief brandstof, olie, brug-, sluis- of havengelden;    

50% aanbetaling bij opdracht;    

Indien overnachten aan boord niet mogelijk is berekenen wij hotelkosten;

Alle kosten gemaakt ten behoeve van de verplaatsingsopdracht komen voor rekening van de opdrachtgever;    

Na uitvoering van de opdracht zendt Aerotaxi een gespecificeerde nacalculatie.    

Veiligheid
   
De opdrachtgever verklaart dat het schip in een dusdanige staat verkeerd dat het de geplande vaarroute kan afleggen;    
  
Als gedurende de inspectie of tijdens de reis blijkt dat het schip of onderdelen daarvan, naar het oordeel van de schipper een veilige vaart belemmeren, dan dient de opdrachtgever dit te repareren of akkoord te gaan dat de schipper dit repareert of laat repareren op kosten van de opdrachtgever;    
  
De reis mag door de schipper worden afgebroken indien hij oordeelt dat het schip niet veilig is. In dat geval blijft de dagelijkse vergoeding (8 uur) plus alle gemaakte onkosten, plus de te maken reiskosten terug naar de woonplaats van de schipper en bemanning door de opdrachtgever verschuldigd;    
  
Recent gekeurde veiligheidsmiddelen dienen aan boord te zijn.    
  
Verzekering    
Het schip dient verzekerd te zijn voor schade, diefstal en aansprakelijkheid. De opdrachtgever verklaart dat de verzekeringspolis van het schip dekking biedt als het schip door een betaalde schipper met eventueel bemanning wordt getransporteerd.    
  
Schades   
De schipper of zijn bemanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of slijtage aan het schip die ontstaat tijdens de aflevering. Ook niet voor sleep- of bergingskosten. Als er onderweg schade ontstaat zal de schipper proberen de schade zelf te herstellen. Indien dit niet lukt zal er contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Als het schip door schade niet kan varen wordt de dagelijkse vergoeding plus alle gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever;    

Eventueel eigen risico komt voor rekening van de opdrachtgever.     

Faciliteiten   
De schipper en bemanning mogen onderweg gebruikmaken van de toilet, douche, kombuis, e.d. Wij zullen ervoor zorgdragen dat alles schoon en in oorspronkelijk staat wordt achtergelaten.   

Illegale activiteiten

De opdrachtgever verklaart dat het transport niet gebruikt wordt voor drugs, smokkel of andere illegale activiteiten. Bij ontdekking door de schipper zal dit bij de autoriteiten worden gemeld.

Ten slotte    
Wij varen ook op zon- en feestdagen, hiervoor geld een toeslag van 25%